ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2563 กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่  18  กันยายน  2563  กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th