ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

วันที่  19  สิงหาคม  2563  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th