ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่  23 - 24  กรกฎาคม  2563  กิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th