ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2561 อบต.ปากตม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลปิน อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 อบต.ปากตม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลปิน อ.ลอง จ.แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th