ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

04/01/2021

307

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th