ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปากตม เป็นกรณีพิเศษ


ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปากตม เป็นกรณีพิเศษ

27/03/2020

682

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th