ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต


ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต

19/06/2019

695

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th