ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

19/06/2019

623

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th