ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.63-004 (สายบ้านกลาง-สามแยกนาจาน/บ้านท่าดีหมี) หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31/01/2019

806

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th