รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

17/08/2018

799

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th