ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำพร-บ้านกลาง บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำพร-บ้านกลาง บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2

12/02/2018

1011

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th