ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีทางเท้า) บ้านนาจาน หมู่ที่ 7


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีทางเท้า) บ้านนาจาน หมู่ที่ 7

16/03/2016

1024

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th