ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน


ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน

ประเภทผ้าทอพื้นเมือง

  • กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
  • กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
 

ประเภทแปรรูปอาหาร

  • กลุ่มเพาะเห็ดหอมสด
  • กลุ่มแจ่วบอง
 

ประเภทเครื่องใช้และของที่ระลึก

  • กลุ่มสตรีถักไหมพรม
  • กลุ่มผลิตของที่ระลึกจากไม้ไผ่

 

26/10/2016

949

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th