ประวัติและตราสัญลักษณ์


ประวัติและตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

ตำบลปากตม จัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายจำปา พรหมสาส์นและในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

 
ตราสัญลักษณ์
 
 

26/10/2016

1494

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th