ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น ปี 2564 ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th