สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th