:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางลย.ถ.63-020 สายห้วยกอก หมู่ที่ 7 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 4 เมตร ยาว1,200เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800ตร.มด้วยวิธีประกวดราคาอิ

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร