:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางลย.ถ.63020 สายห้วยพอด บ้านนาจาน หมู่ที่ 7 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร