:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

14 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร