:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: ร่วมประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มโรงเรียน เพื่อเสนอเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช

13 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน 2565
คณะบริหาร นำโดยท่านรองนายก ท่านปลัด หัวหน้าสป ร่วมประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มโรงเรียน เพื่อเสนอเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร